Monday, March 06, 2006

Letras

Foliada de Barro de Arén, inter- pretada polos gaiteiros de Soutelo. Incluso a chegaron a gravar. Nunha das súas partes falan do lugar de Barro de Arén, nome que deu título a peza.

Viva Barro, viva Barro
Viva Barriño de Arén
Viva Barro, viva Barro
Viva Meilide tamén.Outras coplas que fan referencia aos lugares próximos de Barro de Arén:

Carballas está no alto
Meilide ramo de palma,
Cerdedo da miña vida
Barriño da miña alma.

Cerdedediño pros amores
Cerdedediño pros amores,
a fonte na carretera
San Juán no medio das torres.